Iskolánk dolgozói

Tantestület
pedagógus-1 Tanító- rajz szakkollégium
pedagógus-2 Tanító- közművelődés szakkollégium, nyelvi és beszédfejlesztő tanár
pedagógus-3 Tanító- természetismeret szakkollégium
pedagógus-4 Tanító- természetismeret szakkollégium
pedagógus-5 Tanító- pedagógia szakkollégium
pedagógus-6 Tanító- pedagógia szakkollégium
pedagógus-7 Tanító- informatika műveltségterület
pedagógus-8 Tanító- ember és társadalom műveltségterület
pedagógus-9 Tanító- idegennyelvi szakkollégium, közoktatásvezető
pedagógus-10 Tanár- okleveles magyar szak, Tanító- magyar szakkollégium
pedagógus-11 Tanár- történelem szakközoktatásvezető
pedagógus-12 Tanár- magyar-német szak, okleveles történelem szak
pedagógus-13 Tanár- földrajz szak, Tanító- rajz szakkollégium
pedagógus-14 Tanár- testnevelés-biológia szak
pedagógus-15 Tanár- matematika-kémia szak
Óraadók
1 Tanár- ének-zene-szolfézs szak
2 Tanár- matematika-fizika szak
Nevelő-oktató munkát segítők
Iskolatitkár
Techikai dolgozók     
Gazdasági ügyintéző
Takarító-1
Takarító-2
Karbantartó-fűtő
Utazó tanárok 
Gyógypedagógus
Pszichopedagógus
Logopédus
Konduktor
 Nevelési tanácsadó 
Pszichológus (További információért kattints!)
Gyógytestnevelő
 
Védőnő (Tura Edina 06 20/2258370)
Iskolaorvos (Dr Imre Anikó 56/444061)