Dokumentumok

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. § (6) bekezdés/ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

Különös közzétételi lista
Az iskola pedagógiai programja (Frissítve: 2017.09.01.)
Szervezeti és működési szabályzat (Frissítve: 2017.09.01.)
Házirend (Frissítve: 2017.09.01.)
Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2017-2018.tanévben (Frissítve: 2017.09.01.)
Az országos mérés-értékelés eredményei (2014/2015) (2015/2016) (Frissítve: 2017. 09.01.)
 2016/2017. tanévi idegen nyelvi mérés (2017. május 17.)(Frissítve: 2017. 09.01.)